Hierbij verklaart u op eigen risico deel te nemen aan het Tony Boering Event.

U verklaart zich te houden aan de volgende regels:
* U repecteert de omgeving en laat geen vuil achter op de route
* U past uw verlichting aan wanneer u daar overlast mee veroorzaakt
* U volgt de aangegeven route en snijdt geen stukken af
* U helpt andere deelnemers wanneer deze met fysieke problemen te kampen hebben
* U houdt zich aan de regels van de Wegenverkeerswet